Alle våre kjemikalier:

- er registert i det Europeiske kjemikalie registeret ECHA.

- registert hos Miljøverndirektoratet i Norge. Klassefisert og merket etter gjeldene regler.

- merket med Norsk fare tekst og symboler iht. CLP, Norske datablad kan leveres på forespørrsel. 

- Enkelte Spa Frog produkter er vi alene om å forhandle. Egen import gjør oss konkurransedyktige på pris.

OBS!! Ved bruk av Frog systemet kan Bromn nivået være litt vanskelig å måle med "vanlige" test strips, dette fordi systemet virker sammen med kondisjonerings patronen, den blå, dette er ingen feil, men et resulat av det brukes mindre mengde kjemikalier for å oppnå samme resultat. 

Bruksanvisning Spa Frog inline system

Bruksanvisning Spa Frog floating system