Vannet MÅ alltid være i "balanse" det vil si riktig mengde Alkanitet, pH og hardhet. 

Så før det tilsettet andre kjemikalier på vannet balanseres. Se alltid tabell og bruksanvisning på boks / flaske. Benytt også No More Metal ved nytt og påfyll av vann, dette fjerne metaller som er i vannet også kommunalt vann og ikke minst ved bruk av brønnvann. Gjør det raskere, enklere og det brukes mindre kjemikalier for å komme i mål.  

Steg 1. Varm opp vannet. Tilsett iht tabell på flaske No More Metall

Steg 2. Mål vanntet med test strips f.eks. InstaTest 4 

Steg 3. Se målingen "Hardness" på test stripsen. Er hardheten lav må det tilsettes Hardness også kalt Kalsium som f.eks Kalsium Booster fra VIAN

Steg 4. Se målingen "Alkanity", er denne lav tilsettes alkanitet som f.eks Alkanity Increaser fra VIAN denne må være ok før du går videre. Tipset er å vente noen timer, måle, justere og så gå videre til steg 4.

Steg 5. Se målingen "pH" er denne lav tilsettes pH Pluss som f.eks pH Pluss fra VIAN er den for høy kan pH minus fra VIAN benyttes.

 

Vannet er nå balansert og du kan gå videre til Desinfeksjon.