Alle våre kjemikalier:

- er registert i det Europeiske kjemikalie registeret ECHA.

- registert hos Miljøverndirektoratet i Norge. Klassefisert og merket etter gjeldene regler.

- merket med Norsk fare tekst og symboler iht. CLP, Norske datablad kan leveres på forespørrsel.