Brukerveiledning SpaChem

Brukerveiledning SpaChem produkter. 

Selv om dette er harmløse kjemikalier SKAL og MÅ de oppbevares utilgjengelig for barn og dyr.

Alle våre kjemikalier:

- er registert i det Europeiske kjemikalie registeret ECHA.

- registert hos Miljøverndirektoratet i Norge. Klassefisert og merket etter gjeldene regler.

- merket med Norsk fare tekst og symboler iht. CLP, Norske datablad kan leveres på forespørrsel. 

Der er viktig med rutinemessig vedlikehold for å holde vannet klart og bakteriefritt.

Når kjemikalier tilsettes badet skal pumper være slått på. Pumper skal gå i 20 minutter for å blande kjemikaliene i vannet, mål alltid med test strips før tilsetting av mer kjemikalier. Målene her er med utgangspunkt i et normalt spa, ved større spa må det tilsettes mer, evt. bruk veiledning på flaskene.

Ved nytt vann eller vannbytte:

Hell i en halv flaske Metal Protect eller benytt fyllefilter som monteres direkte på hageslangen. Brukes Metal Magic; se blande forhold på flasken.

Tilsett 2-3 spiseskjeer Hardness up flakes. (granulat 1/4 boks) 

Legg Bromin tabletter i ”Floateren” still denne på ”1,5” vis du har Ozonator, vis ikke settes den på ”2”.

Tilsett 1dl med Scale Defence / No Scale. (1dl)

Tilsett 4 spiseskjeer med Oxidizer/ Spa-shock/ Non-chloride shock.

Mål pH og juster opp eller ned, begynn med 4 spiseskjeer, mål igjen etter noen timer.

Mål Alkanitet, er denne lav tilsett en 2-3 spiseskjeer og mål igjen etter noen timer.

Mål evt. kalsiumnivået og tilsett etter behov.

 

En gang i uka: (brukes badet ofte og mye må vedlikeholdet gjøres oftere gjerne 2 ganger i uka)

Mål pH, alkanitet og bromin en gang i uka, tilsett mer og mål etter noen timer.

Sjekk at det er bromin tabletter i ”floater”.

Tilsett 3 spiseskjeer med Oxidizer / Spa-shock/ Non-chloride shock.

Tilsett 1dl Scale defence / No Scale

Tilsett 1dl Spa Brite / Clarifier.

Tilsett 1dl Fome gone

Tilsett 1dl Oil Gone / Ultra Spa Clarifier.

 

En gang i måneden:

Ta ut filter, legg dette i en bøtte med vann og tilsett ¼ flaske Filter clean(lite filter, liten bøtte), eller en halv flaske(stort filter, stor bøtte) la det ligge over natten og spyl av med rent vann. Brukes badet ofte og mye må filteret renses oftere. Det anbefales å ha to filtre.

Benytt evt filtervasker for raskere spyling.

Mål evt. kalsium og tilsett mer etter behov.

pH – senker pH’en i vannet

pH + hever pH’en i vannet

Alkanitet tilsett etter måling, øker alkaniteten og gjør det lettere og opprettholde normal pH

(pH bør ligge mellom 7.2 – 7,6)

Kalsium tilsettes etter behov.

Lav bromine, still floateren så den har større / flere åpninger.

Høy bromine, still floateren så den har mindre åpning.

Oxidizer / Spa shock, tilsettes vis vannet er grumsette og eller lukter klor, Shock behandling ”brenner” grumset i vannet og gjør det klarere, tilsett også Spa Brite / Clarifier. Ved mye bruk, mange som bader samtidig tilsett 2-3 spiseskjeer oxidizer / Spa Shock etter at badingen er ferdig. La lokket ligge av i 20 minutter.

Spa Bright / Clarifier, gjør at små partikler klumper seg og blir fanget opp av filteret.

Metal protect / Metal Magic brukes kun ved vannbytte eller vis badet er tilført mye nytt vann. Fjerner metaller, humus osv. som er i vannet. Forebygger korrosjon i rør, pumper og dyser. Alternativt kan fylle filter benyttes monteres direkte på hageslangen.

Scale defense / No Scale, hindrer filter, pumper og rør å gro igjen.

Foam gone, fjerner raskt skum dannelse som følge av krops oljer, parfyme og såperester.

Filter clean, til rensing av filter.

Jet clean/ Rør rens, helles i badet før det tappes, la pumper gå på fult i 30-60 minutter, tøm og vask bassenget før det fylles på nytt. Fjerner groing osv. fra pumper, rør og slanger.

Oil gone / Ultra Spa Clarifier, enzymer som forbygger / bekjemper skum som følge av mye kropsolje, fett, kremer og sminke.

10 korker = 2oz

 

Alle kjemikalier bestilles på www.spapartsnorge.no

Har lokket blitt tungt? Vi selger nye lokk med ekstrem kvalitet og Made in USA, ingen Kina vare….

Sliter du med å ta av lokket? Vi har lokk løftere. Se våre nettsider, de blir stadig oppdatert med nye varer.